Gizlenen slaýd seriýasy

 • N3F1Z Face frame soft-closing full extension undermount slide

  N3F1Z faceüz çarçuwasy ýumşak ýapylýan doly uzaldylan aşaky slaýd

  Parametr ● Faceüz çarçuwasy, ýumşak ýapylýan, Gizlenen, doly uzaldylan, asuda hereket ● Dinamiki ýük göterijiligi: 35kg ● Material: galvanizli polat ● Material galyňlygy: 1.0 × 1.5 × 1.8mm ● Guralsyz çalt gurnama ● Ümsüm ulgam slaýdlaryň işlemegini kepillendirýär sessiz arkaýyn ● Softumşak ýapmak funksiýasy çekmäni agramy bolmazdan ygtybarly ýapýar different Dürli synag islegini kanagatlandyryň ● Gulplaýjy enjam çekmäni aňsatlyk bilen çykaryp biler ● Gurnaw enjamy bar ● Uzynlygy: 305mm381mm457mm533mm61 ...
 • N3 soft-closing concealed full extension slide

  N3 ýumşak ýapylýan doly uzaldyş slaýdyny gizledi

  Parametr ● Gizlenen, doly uzaldylan, asuda hereket ● Dinamiki ýük göterijiligi: 40kg ● Material: galvanizli polat ● Material galyňlygy: 1.0 × 1.5 × 1.8mm ● Guralsyz çalt gurnama ● Ümsüm ulgam slaýdlaryň sessiz işlemegini kepillendirýär ● Softumşak ýapylýar funksiýa çekmäni agramy bolmazdan ygtybarly ýapyň ● Ümsümlik öndürijiligi bilen ýarym sinhronly ● Tozana garşy ýumşak mehanizm different Dürli synag islegini kanagatlandyryň device Gulplaýjy enjam çekmäni aňsatlyk bilen çykaryp biler ● Dag ...
 • V6F1 Soft-closing concealed full extension slide

  V6F1 Softumşak ýapylýan doly uzaldyş slaýdyny gizledi

  Dünýä derejesindäki çekiş slaýdy, hünärmen, ygtybarly we çydamly.

  V6 Softumşak ýapylýan doly uzaldylan slaýd, ajaýyp beýiklik we gapdalyndaky durnuklylyk, slaýdlaryň ajaýyp işleýiş ýagdaýyny, köp sanly amaly enjamlar, şkaflar üçin amatly çözgüt bar.

 • Quadro Concealed Slide Series (for Small Or Light Drawers)

  Kwadro gizlenen slaýd seriýasy (kiçi ýa-da ýeňil çyzgylar üçin)

  Gizlenen slaýd, çalt gurnamak. Smallörite kiçi çyzgylar üçin ýörite işlenip düzüldi.

  16 mm çenli gapdal profiliň galyňlygy bolan çyzgylar üçin amatly

  Integrirlenen sessiz ulgam, guralsyz çalt gurnama,

  Dinamiki ýük göterijiligi: 15kg, 18kg, 25kg

  Polatdan galvaniz

  EN15338 TUV hasabat derejesini 2-den geçiriň

  Meýletin: Doly giňeltme, ýekeje giňeltme

  Meýletin: Softumşak ýapmak, öz-özüni ýapmak

  Meýletin: tutma görnüşi bilen, pin görnüşi bilen