Iki gezek diwar çekiş seriýasy

 • DZ Slim Luxury double wall drawer

  DZ Slim Lýuks goşa diwar çekmesi

  DZ ultra inçe sungat bilen çekimlileriň estetiki gözlegidir. 3 belentlik hödürleýär we adaty beýiklige ýetmek üçin galereýalar (inedördül çybyklar) bilen gabat gelýär. 1.3 sm gapdal paneli 3D sazlaýyş funksiýasy bilen birleşdirip, öý meýdançasyny pikiriňize görä elýeterli etmek we ammar ýerini has giňeltmek.

 • CB Double wall drawer series

  CB Iki gezek diwar çekiş seriýasy

  Standartdan çuň çekme belentliklerine çenli wagtlaýyn dizaýn. Çuňňur çyzgylar tegelek ýa-da inedördül çybyklar bilen elýeterlidir.

  Doly awtomatiki önümçilik, ýokary takyk gurallar we zarbalar, önüm LOGO-ny ýöriteleşdirip bolýar we TUV, BIFMA we SGS şahadatnamasyna eýe bolup biler.

  Önümleriň durnuklylygyny üpjün etmek üçin kompaniýa ISO kepilnamasy, ajaýyp hil ulgamy

  Esasy markalaryň gurnama ululygyna laýyk gelýän önümiň adamlaşdyrylan dizaýny, müşderiler erkin çalşyp bilerler

  Müşderiler tarapyndan talap edilýän nusgalary mugt beriň

 • CBZ Slim Luxury double wall drawer

  CBZ Slim Lýuks goşa diwar çekmesi

  “Extreme Slim”, 1,3 sm galyňlykdaky gapdal paneli 3D sazlaýyş funksiýasy, Grafit 、 Ak 、 Kümüş 、 Gara reňkler bar, bäş belentlik saýlanyp bilner, içki we daşarky çyzgylar dürli pikirleriňizi amala aşyrmak üçin döredildi, ýumşak ýapylýar, ümsüm dymdy. Şeýle hem tutawaç dizaýnynyň talaplaryny kanagatlandyryp biler.

  Doly awtomatiki önümçilik, ýokary takyk gurallar we zarbalar, önüm LOGO-ny ýöriteleşdirip bolýar we TUV, BIFMA we SGS şahadatnamasyna eýe bolup biler.

  Önümleriň durnuklylygyny üpjün etmek üçin kompaniýa ISO kepilnamasy, ajaýyp hil ulgamy

  Esasy markalaryň gurnama ululygyna laýyk gelýän önümiň adamlaşdyrylan dizaýny, müşderiler erkin çalşyp bilerler

  Müşderiler tarapyndan talap edilýän nusgalary mugt beriň,

 • CT Double wall drawer series

  CT Iki gezek diwar çekiş seriýasy

  Çekimli işlemäge mümkinçilik berýän sungat tehnologiýasynyň ýagdaýy, sizi haýran galdyrar.

  Açmak we ýapmak üçin amatly, tekiz we ep-esli 3 arka panel beýikligini, çekişiň profiliniň esasynda dürli beýiklikleri birleşdiriň we üýtgediň.