DZ Slim Lýuks goşa diwar çekmesi

Gysga düşündiriş:

DZ ultra inçe sungat bilen çekimlileriň estetiki gözlegidir. 3 belentlik hödürleýär we adaty beýiklige ýetmek üçin galereýalar (inedördül çybyklar) bilen gabat gelýär. 1.3 sm gapdal paneli 3D sazlaýyş funksiýasy bilen birleşdirip, öý meýdançasyny pikiriňize görä elýeterli etmek we ammar ýerini has giňeltmek.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Parametr

● softumşak ýapyk doly uzaldyjy çekme

Color Reňk gutar: çal, ak ýa-da dürli reňkler bar

● Dinamiki ýük göterijiligi: 35kg

● Guralsyz çalt gurnamak

● insult sinhron sessiz slaýdlaryň sessiz işlemegine kepil geçip biler

● 6 taraplaýyn düzediş: up 2mm ýokary we aşak, ± 1,5mm çep we saga, öň paneliň egilişini sazlamak

● Softumşak ýapmak funksiýasy çekmäni ýasaýar

Weight agramyň täsiri bolmazdan arkaýyn ýapyň

● Uzynlygy: 270-600mm

● Boýy: 63 \ 101 \ 148mm

Handle Tutuşsyz panel üçin, içerki açyk funksiýa bilen N3R gizlenen silidi saýlap bilersiňiz

● Gurluşyň wagty: 60 gün

Elýeterli özleşdiriň, öz logotip paketiňizi we logotipiň gapagyny ýasap bilersiňiz.

Inner Içki çekme üçin ähli birikme böleklerini beriň

Programmanyň maglumatlary

Bu öňdebaryjy tehnologiýany bary-ýogy 1,3 sm galyňlykdaky diwarlara birleşdirmek

Çyzgy gurmak üçin mugt aýyrmak guraly

Täze ýumşak ýakyn mehanizm, yza çekilmezden buferi döredýär

Has aňsat girmäge mümkinçilik berýän çekiş diwarynyň içinde 3 taraplaýyn düzediş

Parametr tablisasy

 mail (2)

 mail (1)

 mail (3)

 mail (4)

 mail (5)

 mail (6)

ITEM NOOK.

DZ63W

DZ63N

DZ101W

DZ101N

DZ148W

DZ148N

Aşaky çekme

Aşaky

içki çekme

Orta çekme

Orta içki çekme

Highokary çekme

Innerokarky içki çekme

Boý

63mm

63mm

101mm

101mm

148mm

148mm

slaýd

Meýletin S3A Sinhron ýumşak ýapylýan slaýd ýa-da N3R açyk slaýd

slaýd

Meýletin turba

Meýletin turba

Meýletin turba


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň