Ationserler

[Guangdong SACA Precision Manufacturing Co., Ltd.]

Baş ofisi Gaungdong Shunde, 30,000 inedördül metr meýdany öz içine alýar, goşa diwar çyzgylary we gizlenen slaýdlar we ş.m.

[Qingyuan SACA Precision Manufacturing Co., Ltd.]

90,000 inedördül metr meýdany öz içine alýan Çingýuan longtang şäherçesinde ýerleşýän “yinzhanjiafu” senagat seýilgähinde ýerleşýär we bu kompaniýanyň çalt ösýän önümçilik isleglerini kanagatlandyrmak üçin önümiň gysgyçlary we şar görnüşli slaýdlary bar.

[Taizhou SACA Precision Manufacturing Co., Ltd.]

Jiangsu Taizhou gaogang ýokary tehnologiýaly senagat seýilgähinde ýerleşýär, meýdany 30,000 inedördül metre barabar bolup, esasan ýokary derejeli öý enjamlary, maliýe enjamlary, awtoulag senagaty we ş.m. üçin elektrik halkalary we ýokary slaýdlary öndürýär.

[CMI Cerniere Meccaniche Industriali srl]

Italiýanyň Bolonýa şäherinde ýerleşýär. Kompaniýa, ýokary derejeli durmuş enjamlary (peç we gap-gaç ýuwýan maşynlary goşmak bilen) üçin açmak we ýapmak mehanizmlerini ösdürýär we öndürýär.

[Donati srl]

Kompaniýa mebel pudagynda ätiýaçlyk şaýlaryny öndürmäge ünsi jemleýär. esasanam süýşüriş ulgamlarynda, çekiş slaýdlarynda we metal berkidiş ulgamlarynda.

[Şençzhenen “Sunvalley” elektron söwda kärhanasy.]

“Sunvalley”, biziň we Europeewropa ýaly ösen sebitlere, maglumatlaryň seljerilmegine, bazaryň çaklamasyna, önümiň täzelenmegine we internet marketing gurallarynyň kömegi bilen, orta marketing sarp edijilerine bolan islegiň derňewi arkaly “Internet +” marka önümleri kompaniýasydyr. Onlaýn sarp edijä, oflayn uly zynjyrlara we öz marka önümleri bilen satyjylara üpjünçilik zynjyryny netijeli dolandyrmak ukyby. Şençzhenen şäherinde ýerleşýän bu kompaniýanyň Gonkongda, ABŞ-da, Germaniýada, Japanaponiýada we Çangşada şahamçalary bar.