Önümler

 • DZ Slim Luxury double wall drawer

  DZ Slim Lýuks goşa diwar çekmesi

  DZ ultra inçe sungat bilen çekimlileriň estetiki gözlegidir. 3 belentlik hödürleýär we adaty beýiklige ýetmek üçin galereýalar (inedördül çybyklar) bilen gabat gelýär. 1.3 sm gapdal paneli 3D sazlaýyş funksiýasy bilen birleşdirip, öý meýdançasyny pikiriňize görä elýeterli etmek we ammar ýerini has giňeltmek.

 • N3F1Z Face frame soft-closing full extension undermount slide

  N3F1Z faceüz çarçuwasy ýumşak ýapylýan doly uzaldylan aşaky slaýd

  Parametr ● Faceüz çarçuwasy, ýumşak ýapylýan, Gizlenen, doly uzaldylan, asuda hereket ● Dinamiki ýük göterijiligi: 35kg ● Material: galvanizli polat ● Material galyňlygy: 1.0 × 1.5 × 1.8mm ● Guralsyz çalt gurnama ● Ümsüm ulgam slaýdlaryň işlemegini kepillendirýär sessiz arkaýyn ● Softumşak ýapmak funksiýasy çekmäni agramy bolmazdan ygtybarly ýapýar different Dürli synag islegini kanagatlandyryň ● Gulplaýjy enjam çekmäni aňsatlyk bilen çykaryp biler ● Gurnaw enjamy bar ● Uzynlygy: 305mm381mm457mm533mm61 ...
 • N3 soft-closing concealed full extension slide

  N3 ýumşak ýapylýan doly uzaldyş slaýdyny gizledi

  Parametr ● Gizlenen, doly uzaldylan, asuda hereket ● Dinamiki ýük göterijiligi: 40kg ● Material: galvanizli polat ● Material galyňlygy: 1.0 × 1.5 × 1.8mm ● Guralsyz çalt gurnama ● Ümsüm ulgam slaýdlaryň sessiz işlemegini kepillendirýär ● Softumşak ýapylýar funksiýa çekmäni agramy bolmazdan ygtybarly ýapyň ● Ümsümlik öndürijiligi bilen ýarym sinhronly ● Tozana garşy ýumşak mehanizm different Dürli synag islegini kanagatlandyryň device Gulplaýjy enjam çekmäni aňsatlyk bilen çykaryp biler ● Dag ...
 • Compact Hinge Series

  Ykjam halka seriýasy

  Amerikan şkaflary üçin amatly açmak we ýapmak, kabinet üçin esasy önüm

 • CB Double wall drawer series

  CB Iki gezek diwar çekiş seriýasy

  Standartdan çuň çekme belentliklerine çenli wagtlaýyn dizaýn. Çuňňur çyzgylar tegelek ýa-da inedördül çybyklar bilen elýeterlidir.

  Doly awtomatiki önümçilik, ýokary takyk gurallar we zarbalar, önüm LOGO-ny ýöriteleşdirip bolýar we TUV, BIFMA we SGS şahadatnamasyna eýe bolup biler.

  Önümleriň durnuklylygyny üpjün etmek üçin kompaniýa ISO kepilnamasy, ajaýyp hil ulgamy

  Esasy markalaryň gurnama ululygyna laýyk gelýän önümiň adamlaşdyrylan dizaýny, müşderiler erkin çalşyp bilerler

  Müşderiler tarapyndan talap edilýän nusgalary mugt beriň

 • CBZ Slim Luxury double wall drawer

  CBZ Slim Lýuks goşa diwar çekmesi

  “Extreme Slim”, 1,3 sm galyňlykdaky gapdal paneli 3D sazlaýyş funksiýasy, Grafit 、 Ak 、 Kümüş 、 Gara reňkler bar, bäş belentlik saýlanyp bilner, içki we daşarky çyzgylar dürli pikirleriňizi amala aşyrmak üçin döredildi, ýumşak ýapylýar, ümsüm dymdy. Şeýle hem tutawaç dizaýnynyň talaplaryny kanagatlandyryp biler.

  Doly awtomatiki önümçilik, ýokary takyk gurallar we zarbalar, önüm LOGO-ny ýöriteleşdirip bolýar we TUV, BIFMA we SGS şahadatnamasyna eýe bolup biler.

  Önümleriň durnuklylygyny üpjün etmek üçin kompaniýa ISO kepilnamasy, ajaýyp hil ulgamy

  Esasy markalaryň gurnama ululygyna laýyk gelýän önümiň adamlaşdyrylan dizaýny, müşderiler erkin çalşyp bilerler

  Müşderiler tarapyndan talap edilýän nusgalary mugt beriň,

 • V6F1 Soft-closing concealed full extension slide

  V6F1 Softumşak ýapylýan doly uzaldyş slaýdyny gizledi

  Dünýä derejesindäki çekiş slaýdy, hünärmen, ygtybarly we çydamly.

  V6 Softumşak ýapylýan doly uzaldylan slaýd, ajaýyp beýiklik we gapdalyndaky durnuklylyk, slaýdlaryň ajaýyp işleýiş ýagdaýyny, köp sanly amaly enjamlar, şkaflar üçin amatly çözgüt bar.

 • Quadro Concealed Slide Series (for Small Or Light Drawers)

  Kwadro gizlenen slaýd seriýasy (kiçi ýa-da ýeňil çyzgylar üçin)

  Gizlenen slaýd, çalt gurnamak. Smallörite kiçi çyzgylar üçin ýörite işlenip düzüldi.

  16 mm çenli gapdal profiliň galyňlygy bolan çyzgylar üçin amatly

  Integrirlenen sessiz ulgam, guralsyz çalt gurnama,

  Dinamiki ýük göterijiligi: 15kg, 18kg, 25kg

  Polatdan galvaniz

  EN15338 TUV hasabat derejesini 2-den geçiriň

  Meýletin: Doly giňeltme, ýekeje giňeltme

  Meýletin: Softumşak ýapmak, öz-özüni ýapmak

  Meýletin: tutma görnüşi bilen, pin görnüşi bilen

 • CT Double wall drawer series

  CT Iki gezek diwar çekiş seriýasy

  Çekimli işlemäge mümkinçilik berýän sungat tehnologiýasynyň ýagdaýy, sizi haýran galdyrar.

  Açmak we ýapmak üçin amatly, tekiz we ep-esli 3 arka panel beýikligini, çekişiň profiliniň esasynda dürli beýiklikleri birleşdiriň we üýtgediň.

 • HK LIFTING SYSTEMS

  HK DURMUŞ ulgamlary

  HK flip-up ulgamynda goşa bufer funksiýasy bar. Gapy paneli 60 ° ± 15 ° ýa-da ondanam köp burç bilen açylanda, islendik ýerde gezip bilýär, aňsatlyk bilen açyp we ýapyp, ýokary zatlara aňsat girip biler. Gurallar bolmasa çalt söküp bolýar.