CT Iki gezek diwar çekiş seriýasy

Gysga düşündiriş:

Çekimli işlemäge mümkinçilik berýän sungat tehnologiýasynyň ýagdaýy, sizi haýran galdyrar.

Açmak we ýapmak üçin amatly, tekiz we ep-esli 3 arka panel beýikligini, çekişiň profiliniň esasynda dürli beýiklikleri birleşdiriň we üýtgediň.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Parametr

● Softumşak ýakyn gizlenen doly uzaldyjy çekme, prefektiň beýikligi we gapdalyndaky durnuklylyk, slaýdlaryň ajaýyp işleýşini, amaly programmalaryň giň toplumyny kepillendirip biler, mebel şkaflarynyň her toplumy üçin amatly çözgüt bar

● Dinamiki ýük göterijiligi: 25kg

● Guralsyz çalt gurnamak

● 6 taraplaýyn düzediş: up 3mm ýokary we aşak, ± 1,5mm çep we saga, öň paneliň egilişini sazlamak

● Softumşak ýapmak funksiýasy çekmäni agramsyz täsir edýär

● Çyzgynyň uzynlygy: 250-600mm

● Senagat gaplamasy we bölekleýin gaplamalar bar

Aw Çig material slaýd üçin galvanizli polatdan we 4 topdan ybarat

Inner Içki çekiş bar, alýumin ulanyjynyň öň paneli kesgitleýär.

● Tagtanyň galyňlygy 16mm

Metal metal guty üçin beýikligi 66mm, şuňa meňzeş önüm bilen çalşyp bolýar

● Çyzgy slaýdynda aşaky çekiji orta çekme, ýokary çekme bar

● Tegelek relsler

Customers Müşderiler üçin birnäçe reňk saýlaýar

Wall Iki goşa diwar çekmesi, aşaky içki çekme, alýumin böleginiň öň paneli bolan içki çekiş, alýumin ululygy ulanyjy kesgitleýär, paneli tutawaçsyz, açyk açyk funksiýa bilen gizlenen slaýd

● Senagat gaplamak we bölekleýin gaplamak müşderä baglydyr

Programmanyň maglumatlary

Parametr tablisasy

 CT01

 CT01N23-1

 CT02

 CT02N

 CT03

ITEM NOOK.

CT01

CT01N

CT02

CT02N

CT03

Aşaky çekme

Aşaky

içki çekme

Orta çekme

Orta içki çyzgy

Highokary çekme

Boý

96,6mm

96,6mm

168,9mm

168,9mm

201.2mm


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň