N3 ýumşak ýapylýan doly uzaldyş slaýdyny gizledi

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Parametr

● Gizlenen, doly uzaldylan, asuda hereket

● Dinamiki ýük göterijiligi: 40kg

● Material: galvanizli polat

● Material galyňlygy: 1.0x1.5x1.8mm

● Guralsyz çalt gurnamak

● Ümsüm ulgam slaýdlaryň sessiz işlemegini kepillendirýär

● Softumşak ýapmak funksiýasy çekmäni agramsyz täsir edýär

Silence Ümsümlik bilen ýarym sinhron

Dust Tozana garşy ýumşak ýakyn mehanizm

Different Dürli synag islegini kanagatlandyryň

Device Gulplaýjy enjam çekmäni aňsatlyk bilen boşadyp biler

● Gurmak üçin jig bar

● Ölçegi: 250-600mm

Handle pleönekeý tutawaç we 4 ýolly tutawaç bar

Sl Slaýdda 2 ýol (ýokary / aşak) düzediş bar

S SACA eýeçiligindäki patent bilen dizaýn

Market Bazardaky iň meşhur model bilen alyş-çalyş

Carpent Agaç ussalaryna dost

Vanna otagynda, aşhanada we otagda giňden ulanylýar

US ABŞ-da, Europeewropada, Aziýada we Eastakyn Gündogarda meşhur

● levelokary derejeli galvanizli polat

● Daşky gurşaw ýagy

Able Çeýe gaplama dizaýny

Quality Doly hil gözegçiligi prosesi we awtomatiki enjam, müşderä durnukly hilli önümi kepillendirýär

Ample Mysal bar

Customer Müşderä çalt jogap bermek

Time Wagtynda eltip bermek

Programmanyň maglumatlary

Agyr ýük çekijilerinde-de henizem rahat hereket edip biler.

Dürli sazlama usuly bar, müşderi tutawaç modelini ýa-da sazlamany saýlap biler.

Gizlenen slaýd, gurnalan gurnama

4 ugurly gulplama enjamy ýa-da 2 ugurly gulplama enjamy

Täze ýumşak ýakyn mehanizm, yza çekilmezden buferi döredýär

Üç bölümli sinhron slaýd demir ýol dizaýny ajaýyp öndürijiligi üpjün edýär

Iň ýokary durnuklylyk, Iň az sarkma bahalary

Entlyuwaşlyk bilen açyň we ýapyň, rahat we asuda işlediň

 N3F1C (1)  N3F1C (7)  N3F1C (2)  N3F1C (3)  N3F1C (4)  N3F1C (5)  N3F1C (6)
N3F1C N3F1E N3F1D N3F2C N3F2E N3F2C-001 N3F2E-001
16mm 18mm 16mm 16mm 18mm 16mm 18mm

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň